Servis IT

Společnost INTERCONNECT s.r.o. je schopna nabídnout kompletní servis a správu firemních informačních a telekomunikačních technologií i opravy domácích počítačů. Zabýváme činnostmi od základního čištění a servisu počítačů až po kompletní správu počítačových sítí, serverového vybavení a síťových služeb včetně virtualizačních technologií a zabezpečení.

Servis PC

Základní činností servisu v oblasti IT je servis počítačů. Ten provádíme jak na naší pobočce i přímo u zákazníka, pokud to povaha problému umožňuje. Servis počítačů a notebooků zahrnuje jak oblast hardwarovou, jako např. instalaci a výměnu komponent, diagnostiku závad, apod., tak i stránku softwarovou, jako např. reinstalaci operačního systému, zálohování dat, instalaci a nastavení programů apod.

Servis firemní IT

Hlavní specializací je však oblast firemní IT. Ta zahrnuje kompletní převzetí správy informačních technologií zákazníků od servisu pracovních stanic přes nastavení a zabezpečení sítí a síťových služeb až po projektování návrh a správu virtuializačních a cloudových řešení.

Správa firemních IT je řešena pravidelnou údržbou, vzdálenou správou a nonstop telefonickou podporou. Se zákazníkem je, po provedení základního průzkumu naším specialistou, určen harmonogram pravidelné měsíční údržby. Ten slouží k zajištění běžného a bezproblémového chodu počítačové sítě, služeb i výpočetní a kancelářské techniky zákazníka. Dále je zákazníkovi poskytnuta nonstop telefonická podpora a v případě jakýchkoli problémů či požadavků jsou tyto řešeny technikem pomocí vzdálené správy v případě serverů a sítí nebo vzdálenou pomocí až na klientský počítač. Pokud je problém závažnějšího charakteru, je k zákazníkovi vyslán technik, aby problém řešil přímo u zákazníka.Součástí správy a servisu firemní IT je i poradenství a návrhy a projektování rozvoje a obměny IT infrastruktury.

Naším cílem je, aby byla zákazníkovi poskytnuta komplexní služba správy jeho IT a zákazník se nemusel o tyto věci již nadále starat a mohl se plně věnovat své podnikatelské činnosti. O vše v oblasti IT se postará INTERCONNECT.


Naše společnost je schopna nabídnout kompletní servis a správu firemních informačních a telekomunikačních technologií, které zahrnuje např.:

 • Správu serverů a datových úložišť
  • Operační systém Microsoft Windows server 2000 až 2008 R2
  • Operační systém Linux (zejména distribuce Debian, Ubuntu, RedHat, SUSE)
  • Hardwarový servis serverů
  • Servis a správa datových úložišť, RAID polí a clusterů
  • Správa cloudových řešení
 • Správu nástrojů virtualizace
  • Servis, správa, údržba virtualizačních technologií
  • Technologie MS Hyper-V
  • XEN
  • Linux KVM
  • OpenVZ
 • Správa síťových služeb
  • Mail, WWW, DSN, NTP, Proxy
  • Správa domén Active Directory, LDAP
  • FTP a ostatní souborové služby
  • Databáze MySQL, Oracle, MS SQL
  • aj.
 • Správa síťové infrastruktury
  • Kompletní správa LAN/WAN
  • Projektování, návrh a montáž sítí, síťových prvků a technologií
  • Optické, metalické, bezdrátové sítě
  • Správa síťových prvků CISCO, Juniper, HP aj.
  • Správa tiskových služeb
 • Síťová bezpečnost
  • VPN
  • Firewally
  • Certifikáty, elektronický podpis, šifrování dat
 • Servis počítačů
  • Kompletní servis hardware, čištění, výměny komponent atd.
  • Instalace a nastavení SW, zálohování atd.
  • Vzdálená pomoc
 • Správa IP telefonie
 • Montáže, servis a správa vybavení serveroven
 • Monitorování dostupnosti služeb

Pod pojmem pravidelná údržba se rozumí poskytování servisních úkonů dle předem dohodnutého časového harmonogramu. Servis je poskytován za účelem běžné správy, zálohování, instalací software, rozvoje HW a síťové infrastruktury atd.

Servisní hodiny

Služba pravidelného servisu je určena stanoveným počtem servisních hodin na běžnou údržbu pracovních stanic, serverů, síťových služeb a prvků. Vhodně lze kombinovat služby a úkony prováděné lokálně u zákazníka technikem naší společnosti a služby a úkony prováděné vzdáleně.

Servisní hodiny jsou poskytovány v tarifních pásmech dle platného ceníku a dohody se zákazníkem. Lze je poskytovat jak v běžné pracovní době, tak i mimo ní, což je výhodné vzhledem k nenarušování provozu zákazníka. Záleží na konkrétních požadavcích a dohodě se zákazníkem.

Výjezdy technika k zákazníkovi

Službu pravidelné údržby lze libovolně rozvrhnout. V případě lokálního servisu u zákazníka lze určit počet a harmonogram servisních výjezdů technika k zákazníkovi. Standardní je provádění lokálního pravidelného servisu 1x až 2x měsíčně.

Servisním místem je definovaná pobočka nebo datové centrum zákazníka.

Provádění údržby

Během provádění pravidelné údržby jsou možné výpadky v rámci síťové infrastruktury zákazníka, případně je nutná fyzická přítomnost u jednotlivých pracovních stanic, serverů, síťových prvků apod.

Z těchto důvodů je vhodné část údržby směřovat mimo pracovní hodiny. Pokud charakter prací neumožní tyto provádět vzdálenou správou, bude se zákazníkem dohodnut způsob zajištění přístupu ke spravovaným zařízením a technickému vybavení. Tato záležitost je řešena individuálně.

Pod pojmem vzdálená správa se rozumí vzdálený přístup technika do počítačové sítě zákazníka přes internet a to pomocí zabezpečené VPN nebo přes terminálové služby či jinou obdobnou službu.Většinu jednodušších servisních úkonů není většinou nutné řešit s fyzickou přítomností technika u zákazníka, ale lze je řešit přes vzdálenou správu, což zákazníkovi přináší zejména snížení nákladů za výjezdy technika a rychlejší reakční dobu na řešení problémů a požadavků.

Zřízení přístupu

Po dohodě se zákazníkem je využita existující nebo se zřídí nová služba vzdáleného přístupu pro potřeby vzdálené správy. Přístup do této služby je zabezpečen vysoce kvalitními šifrovacími algoritmy pro přenos dat přes internet.

Přístup do vnitřní sítě zákazníka je umožněn jen předem definovaným a zákazníkem odsouhlaseným technikům na základě samostatných uživatelských účtů, případně, pokud je to možné, na bázi certifikátů veřejných klíčů (preferovaná varianta). Před zřízením služby bude zákazník plně informován o způsobu a technických parametrech (závisí na konkrétní síťové infrastruktuře i technickém vybavení zákazníka).UPOZORNĚNÍ:
Zákazník odpovídá za to, že veškerý instalovaný software splňuje licenční podmínky. Společnost INTERCONNECT s.r.o. nenese zodpovědnost za licence k software zákazníka. Veškeré instalace prováděné servisními techniky jsou provedeny na základě zákazníkem dodaných instalačních médií a aktivačních/licenčních kódů.

Chci objednat / poptat tuto službu