Naše společnost neaplikuje řízenou agregaci, podobně jako tomu bývá například u kabelových služeb DSL, kdy byl stanoven nějaký agregační poměr, například 1:50 a z principu toho byla garantována například jen padesátina deklarované rychlosti.

Naše rychlosti jsou reálné. Umožňuje to naddimenzovaná páteřní konektivita, monitoring páteřních tras a neustále vylepšován naší infrastruktury. V případě naší společnosti proto nehovoříme o agregaci řízené, nýbrž o agregaci přirozené, což zákazníkovi poskytuje mnohem vyšší garanci dostupné rychlosti.

Zpět na časté dotazy