Naše bezdrátové klientské přípojky realizujeme na adekvátně odolných technologiích za využití ziskových směrových antén a pouze za předpokladu přímé viditelnosti na některý z našich přístupových bodů.

Díky tomu, že na rozdíl od některých našich konkurentů realizaci přípojky raději odmítneme, než abychom ji vybudovali bez přímé viditelnosti, stávají se vlivy počasí zanedbatelnými.

Při připojení optickým kabelem, metalickým kabelem nebo prostřednictvím sítě DSL rovněž nejsou přímo ovlivněny počasím.

Samozřejmě, že pokud vichřice utrhne strom a ten přeruší vedení, musíme to opravit. Pro tyto případy máme techniky v zázemí i v terénu, kteří drží službu a o síť se postarají.

Zpět na časté dotazy