Parametry služby jsou měřitelné

Měření uvedených rychlostí probíhá v koncovém bodě na transportní vrstvě (vrstva 4 modelu OSI).

Síť stále monitorujeme

Pozorně monitorujeme a na základě toho vylepšujeme přenosové kapacity každého takového segmentu sítě.

Síť je řízená

Za účelem rovnoměrného rozložení zátěže datového provozu v rámci datacenter využíváme zařízení pro řízení zátěže (tzv. load balancing).

Splňujeme legislativu

Všechny naše přípojky splňují kvalitativní parametry podle veřejného oprávnění metodiky ČTÚ VO-S/1/08.2020-9.

Neaplikujeme snížení rychlosti po několika vteřinách přenosu (tzv. „burst“)

Rychlost naší služby je stejná po celou dobu připojení.

Neupřednostňujeme stránky s měřiči rychlosti

Nepotřebujeme nikoho klamat, naše služba je kvalitní a za tím si stojíme.

Neznevýhodňujeme některé zákazníky s velkými přenosy

Nesnižujeme rychlost zákazníkům, kteří například hodně sledují filmy, nebo neomezujeme rychlost podle destinace obsahu.

Necenzurujeme

Necenzurujeme obsah.

Bez řízené agregace

Naše společnost neaplikuje řízenou agregaci díky naší naddimenzované páteřní konektivitě.

Zpět na časté dotazy