Sídlo společnosti a korespondenční adresa

INTERCONNECT s.r.o.
K Jezírku 109
250 84 Křenice

IČ: 25704826
DIČ: CZ25704826

TEL: +420 222 261 333
FAX: +420 246 063 179

Společnost je vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62772.

 

Typy rozhraní pro přístup k síti

V souladu s § 73 odst. 7 Zákona o elektronických komunikacích uveřejňujeme způsobem umožňujícím dálkový přístup typy rozhraní, která nabízíme pro připojení přístrojů.

Síť elektronických komunikací společnosti INTERCONNECT s.r.o. je určená pro připojení koncových za řízení vyráběných podle obecně platných technických standardů.

Ve specifikaci uvádíme názvy těchto standardů a odkazy na tyto standardy.

Specifikace standardů:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac – http://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

IEEE 802.3 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethernet