Sberny box

Naše společnost vstoupila do projektu zpětného sběru elektroodpadu a získala certifikát Zelená firma. Zařadila se tak mezi subjekty, jimž není lhostejné životní prostředí a uvědomují si svoji zodpovědnost v tomto ohledu.

Hlavním cílem projektu  je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu tím, že daný subjekt poskytne svým zaměstnancům, návštěvníkům a zákazníkům možnost zbavit se svých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu. Toto opatření výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.

Sběrný box je umístěný v příjmové místnosti v přízemí našeho sídla v Křenici, k dispozici jsou také informační brožury. Po dohodě je možné u nás složit i elektroodpad větších rozměrů, který se do sběrného boxu nevejde. I v takovém případě je odevzdání elektroodpadu poskytováno zdarma.

Pro firemní zákazníky vystavíme v případě potřeby i likvidační formuláře.

V případě elektroodpadu větších rozměrů nebo většího množství vysloužilých elektrospotřebičů je lepší dopředu se na složení domluvit. Kontaktujte nás tedy předem pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na naší zákaznické lince.