Všechny platební údaje najdete ve vašem vyúčtování nebo v zákaznickém portálu Interconnect. Ze zákaznické sekce můžete dlužnou částku zaplatit on-line kartou a to na jedno kliknutí, v tomto případě bude platba připsána ihned.

Kromě částky k úhradě zde uvidíte další údaje nutné pro správné spárování platby s vaším klientským účtem.

Variabilní symbol: Variabilní symbol je vaše zákaznické číslo, které je stejné pro všechny vaše platby.
Částka: V každém vyúčtování v části "Celkem k platbě" najdete částku k úhradě a pod ní datum splatnosti.
Datum splatnosti: Datum splatnosti je nejzazší termín, kdy by měla být platba připsána na vašem klientském účtu.

Více informací o položkách ve vyúčtování najdete v podrobném průvodci vyúčtováním.

Zpět na informace o platbách