Společnost INTERCONNECT s.r.o., IČO 25704826 („IC“), v rámci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikuje s ostatními poskytovateli primárně pomocí společného řešení. Pokud společné řešení neexistuje, resp. pokud se tak IC s konkrétním poskytovatelem dohodne, komunikuje s ním IC ve věci změny poskytovatele služby přístupu k internetu prostřednictvím adresy info@interconnect.cz s předmětem "Změna operátora §34a". Obsluha je dostupná v pracovních dnech v České republice v době od 8:00 do 16:00.

Komunikace prostřednictvím zde uvedeného kontaktu (ať v roli IC jako opouštěného, nebo přejímajícího poskytovatele) je zaznamenávána a archivována, a to pro řešení reklamací účastníků a případné odpovědnosti IC k náhradě škody v důsledku případného porušení jejích povinností při změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

IC komunikuje s jinými poskytovateli, u nichž lze na základě veřejně dostupných informací ověřit, že jsou oprávněnými poskytovateli veřejně dostupné služby přístupu k internetu pro účastníky, a to výlučně na adresu elektronické pošty, která je výslovně pro tento účel zveřejněna snadno dohledatelným způsobem na oficiálních internetových stránkách takových poskytovatelů. Pokud podání došlá IC od jiných subjektů, poskytujících služby přístupu k internetu, ve věci změny poskytovatele nesplňují kritéria dle předchozí věty, IC je odmítne.