Kompletní správa infrastruktury

Správa počítačových sítí, serverů, software

Centralizované řešení poruch, monitoring, údržba

Implementace a správa cloudových technologií

Kyberochrana
a zálohy

Ochrana e-mailů proti útokům

Zálohování dat

Správa firewallů a antivirů

Podpora
uživatelům

Non-stop technická podpora

Výhodná vzdálená podpora a servis

Výjezdy technika k zákazníkovi

Správa IT ve zkratce

Kompletní outsourcing servisu a správy firemních informačních technologií. Od podpory uživatelů, základní údržby a servisu počítačů, správy počítačových sítí, serverů, síťových prvků včetně virtualizačních a cloudových technologií, zabezpečení, zálohování až po projektování rozvoje IT infrastruktury.

Zákazníkovi je po převzetí systémů poskytována pravidelná údržba, dohled, nonstop telefonická podpora a v případě jakýchkoli problémů či požadavků jsou tyto řešeny specialistou vzdáleně, nebo pokud je problém závažnějšího charakteru, je k zákazníkovi vyslán technik, aby problém řešil přímo u zákazníka.

Kompletní servis a správa firemních technologií

Správa serverů
a datových úložišť

Správa
nástrojů virtualizace

Správa
síťových služeb

Správa síťové
infrastruktury

Kybernetická
bezpečnost

Podpora
uživatelům

Správa
IP telefonů

Realizace a údržba serveroven/datacenter

Monitorování
dostupnosti služeb

Základem poskytovaného outsourcingu servisu a správy v oblasti firemních IT je převzetí správy nad IT infrastukturou zákazníka. Naši specialisté provedou vstupní analýzu a profilaxi současných technologií a vybavení zákazníka, provedou jejich zdokumentování a při zjištění případných kritických míst se zákazníkem dohodnou způsoby jejich odstranění. Současně jsou zavedeny technické prostředky pro zabezpečnení, dohled a vzdálené poskytování servisních činností. Dále již probíhá běžný servis a údržba technologií na základě předem definovaných požadavků zákazníka, nebo na základě jednotlivých úkonů na objednávku (podpora uživatelů, řešení problémů či havarijních a stavů apod.).

Tým našich specialistů řeší maximum možného servisu flexibilně pomocí vzdálené podpory a za pomoci moderdních technických prostředků (šifrované zabezpečené VPN přístupy do sítí zákazníků, TeamViewer pro podporu uživatelů apod.). Díky tomu, jsme schopni reagovat velice pružně a v případě poruchových stavů zákazník zpravidla nemusí čekat hodiny či dny na "výjezd technika", ale pomoc mu je poskytnuta téměř obratem i mimo pracovní dobu. Navíc vzdálené servisní zásahy jsou i cenově zvýhoděny. Fyzické výjezdy technika k zákazníkovi, jsou samozřejmě také možné a v určitých případech nezbytné (např. hardwarové poruchy, instalace nového vybavení apod.). Maximum servisů se ale snažíme provádět vzdáleně, což je rychlejší i ekonomičtější. Součástí správy a servisu firemní IT je i poradenství, návrhy a projektování rozvoje a obměny IT infrastruktury. U dodávek IT vybavení pak zákazníka nijak neomezujeme ve výběru dodavatele IT hardware, pouze si vyhrazujeme konzultaci zákazníka před nákupem, vzhledem ke kompatibilitám.

Pod pojmem pravidelná údržba se rozumí poskytování servisních úkonů dle předem dohodnutého časového harmonogramu. Servis je poskytován za účelem běžné správy, zálohování, instalací software, rozvoje HW a síťové infrastruktury atd.

Službu pravidelného servisu si může individuálně zákazník sjednat a není pevně určena stanoveným počtem servisních hodin, což je značně neoperativní, ale potřebným rozsahem čiností. Např. běžnou údržbu pracovních stanic, serverů, síťových služeb a prvků. Vhodně lze kombinovat služby a úkony prováděné lokálně u zákazníka technikem naší společnosti a služby a úkony prováděné vzdáleně.

Servisní úkony jsou poskytovány jak v běžné pracovní době, tak i mimo ní, což je výhodné vzhledem k nenarušování provozu zákazníka. Záleží na konkrétních požadavcích a dohodě se zákazníkem.

Službu pravidelné údržby lze libovolně rozvrhnout. V případě lokálního servisu u zákazníka lze určit počet a harmonogram servisních výjezdů technika k zákazníkovi. Standardní je provádění pravidelného servisu 1x až 2x měsíčně.

Během provádění pravidelné údržby jsou možné výpadky v rámci síťové infrastruktury zákazníka, případně je nutná fyzická přítomnost u jednotlivých pracovních stanic, serverů, síťových prvků apod. Z těchto důvodů je vhodné část údržby směřovat mimo pracovní hodiny. Pokud charakter prací neumožní tyto provádět vzdálenou správou, bude se zákazníkem dohodnut způsob zajištění přístupu ke spravovaným zařízením a technickému vybavení. Tato záležitost je řešena individuálně.

Pod pojmem vzdálená správa se rozumí vzdálený přístup technika do počítačové sítě nebo přímo na zařízení zákazníka přes zabezpečený kanál v prámci internetového spojení (VPN, TeamViewer, či jiným obdobným způsobem). Většinu jednodušších servisních úkonů není většinou nutné řešit s fyzickou přítomností technika u zákazníka, ale lze je řešit přes vzdálenou správu, což zákazníkovi přináší zejména snížení nákladů za výjezdy technika a rychlejší reakční dobu na řešení problémů a požadavků.

Po dohodě se zákazníkem je využita existující nebo se zřídí nová služba vzdáleného přístupu pro potřeby vzdálené správy. Přístup do této služby je zabezpečen vysoce kvalitními šifrovacími algoritmy pro přenos dat přes internet.

Přístup do vnitřní sítě zákazníka je umožněn jen předem definovaným technikům na základě samostatných uživatelských účtů, případně, pokud je to možné, na bázi certifikátů veřejných klíčů (preferovaná varianta). Před zřízením služby bude zákazník plně informován o způsobu a technických parametrech (závisí na konkrétní síťové infrastruktuře i technickém vybavení zákazníka).

Tento způsob řešení servisních požadavků klienta je nejen nejpružnější, ale i cenově nejvýhodnější.

Služba outsourcingu servisu a správy firemních IT není nijak paušálně zpoplatněna, je pouze smluvně vázána minimálním měsíčním plněním zákazníka. Jedná se fakticky o závazek zákazníka objednávat servisní práce alespoň v minimálním rozsahu. Vše je individuálně smluvně nastaveno při uzavření smlouvy dle velikosti infrastruktury zákazníka, počtu zařízení, poboček apod.

V rámci outsourcingu servisu a správy IT je zákazník upozorněn na licenční nesrovnalosti, případně je mu navrženo optimální řešení pro sjednocení licenčního souladu, nicméně konečné rozhodnutí a odpovědnost nese zákazník. Vlastníkem licencí k software (apod.) je vždy zákazník a společnost INTERCONNECT s.r.o. nenese odpovědnost za licence k software zákazníka.

Aktuální ceník služeb naleznete v sekci "Ke stažení".

Potřebujete poradit?
Zavolejte nám: +420 222 261 333

Nezávazná objednávka

Zde nám k Vaší adrese prosím doplňte své jméno, telefon a e-mail.
Kontaktujeme Vás, jakmile budeme se službami poblíž.