Postup pro změření rychlosti připojení do centrály INTERCONNECT

1. Krok

Ujistěte se, že je váš počítat připojen kabelem nebo má plný signál na Wi-Fi.

2. Krok

Ujistěte se, že ostatní počítače a televizory ve vaší domácnosti nepřenáší data.

3. Krok

Ujistěte se, že pod oranžovým kolečkem je "INTERCONNECT s.r.o.", popřípadě jej vyberte ze seznamu.
 

4. Krok

Klikněte na kolečko GO a vyčkejte na výsledky.

Tímto procesem ověříte reálnou propustnost až do naší centrály, kde je optický vstup do internetu.
 

Postup pro změření rychlosti na server umístěný až v internetu

1. Krok

Ujistěte se, že je váš počítat připojen kabelem nebo má plný signál na Wi-Fi.

2. Krok

Ujistěte se, že ostatní počítače a televizory ve vaší domácnosti nepřenáší data.

3. Krok

Ujistěte se, že pod oranžovým kolečkem není "INTERCONNECT s.r.o.", ale je tam jiný server, například "Brno University od Technology".

4. Krok

Klikněte na kolečko GO a vyčkejte na výsledky.

Tímto procesem ověříte reálnou rychlost z vašeho počítače, přes síť Interconnectu, přes prostředí peeringových center v internetu až do zvoleného cíle, v našem případě VUT v Brně.

Pod kolečkem s nápisem GO vidíte server, kam bude provedeno měření. Tento server si kliknutím můžete vybrat sami. Provedením testu na server INTERCONNECT s.r.o. zjistíte reálnou propustnost vaší přípojky do naší centrály. Jinak řečeno technický parametr vaší přípojky, co vám na této technologii v této chvíli můžeme dodávat.

Provedením testu na jiné umístění vyzkoušíte propustnost až na konkrétní server na konkrétním umístění v internetu. To se bude lišit, podle zvoleného operátora a destinace.

Aby byl výsledek měření vypovídající, měly by být vypnuté všechny televize, ostatní počítače a další zařízení, která používají internet a měli byste být připojeni přes kabel, nikoliv přes domácí Wi-Fi.

Test zahájíte stisknutím tlačítka GO.